POLITYKA PRYWATNOŚCI CHROMASCAPE

OSTATNIO ZAKTUALIZOWANA I OBOWIĄZUJĄCA:  11 listopada 2021

 

1. Kto gromadzi moje dane osobowe?ChromaScape LLC lub dowolny członek rodziny marek ChromaScape (Amara, Amerimulch, Aqua, Elco, ChromaPave, Ricochet lub jakakolwiek opracowana w przyszłości) („ChromaScape”, „nas”, „my” lub „nasz”) , oferuje i utrzymuje witrynę internetową znajdującą się pod adresem www.chromascape.com, w tym wszystkie subdomeny i podczęści, a także nasze konta w mediach społecznościowych na Facebooku, LinkedIn, Instagramie i innych platformach (łącznie „Strona”).  Odwiedzając Stronę, dzwoniąc lub odwiedzając nasze biura lub spotykając się z naszymi przedstawicielami, możesz podać nam dane osobowe, które Cię identyfikują.  Informacja jest obecnie jednym z najpotężniejszych i najcenniejszych aktywów w biznesie. ChromaScape obiecuje chronić informacje, które nam udostępniasz, tak jakby były naszymi własnymi.  Niniejsza Polityka prywatności wyjaśnia, w jaki sposób przetwarzamy i wykorzystujemy Twoje dane osobowe, i ma ona zastosowanie niezależnie od tego, w jaki sposób uzyskujesz dostęp do Strony lub przekazujesz nam swoje dane osobowe.  Prosimy o poświęcenie czasu na uważne przeczytanie niniejszej Polityki prywatności.  KORZYSTAJĄC Z WITRYNY LUB PRZEKAZUJĄC NAM DANE, WYRAŹNIE ZGADZASZ SIĘ NA GROMADZENIE, WYKORZYSTYWANIE, UJAWNIANIE, PRZECHOWYWANIE I NISZCZENIE TWOICH DANYCH OSOBOWYCH PRZEKAZANYCH NAM ZGODNIE Z NINIEJSZĄ POLITYKĄ PRYWATNOŚCI.

2. Jakie dane osobowe są gromadzone?  Ilość i rodzaj informacji gromadzonych przez ChromaScape zależy od charakteru naszej interakcji z użytkownikiem.  W każdym przypadku ChromaScape zbiera informacje tylko w takim zakresie, w jakim jest to konieczne lub odpowiednie do realizacji celu interakcji użytkownika z nami.  Jeśli angażujesz się w transakcję z nami, taką jak poproszenie o próbkę, prosimy o podanie danych osobowych i zawodowych wymaganych do przetworzenia transakcji.

Kiedy nam je przekazujesz, zbieramy informacje, które Cię identyfikują („Dane osobowe”), takie jak:

 • Imię
 • Informacje o firmie
 • Stanowisko
 • Rola
 • Adres e-mail
 • Adres
 • Numer telefonu
 • Treść umożliwiająca identyfikację użytkownika w wysyłanych do nas wiadomościach

Kiedy odwiedzasz Stronę, zbieramy dane z urządzenia lub przeglądarki, za pośrednictwem których uzyskujesz dostęp do Witryny („Dane dziennika”), takie jak:

 • Twój adres protokołu internetowego („IP”)
 • Typ przeglądarki
 • Wersja przeglądarki
 • Statystyki dotyczące Twojej aktywności na Stronie (takie jak data i godzina odwiedzin, przeglądane strony, czas spędzony na Stronie)
 • Informacje o tym, jak trafiłeś na Stronę
 • Dane zbierane za pomocą plików cookie lub innych podobnych technologii omówiono bardziej szczegółowo poniżej.

Wiele z tych Danych dziennika nie identyfikuje Cię osobiście. Możemy jednak powiązać te Dane dziennika z Twoimi Danymi osobowymi. Kiedy to zrobimy, będziemy traktować wszelkie takie połączone dane jako Dane Osobowe do czasu, gdy nie będzie można ich już z Tobą powiązać ani wykorzystać do Twojej identyfikacji.

3. Jak wykorzystujemy Twoje dane osobowe?  Wykorzystujemy Twoje Dane Osobowe do celów, dla których je przekazałeś, w tym do:

 • zaspokojenia Twoich potrzeb w zakresie produktów lub usług;
 • utrzymywania naszych własnych kont do rozliczeń i dostaw;
 • doradzenia Ci w sprawie produktów, usług, ofert lub wydarzeń, które mogą Cię zainteresować; I
 • świadczenia obsługi klienta, takiej jak wycena usługi. 

Możemy również wykorzystywać Twoje dane osobowe lub dane dziennika w zbiorczym formacie do administrowania naszymi wewnętrznymi działaniami biznesowymi, w tym do:

 • projektowania i aranżowania zawartość i funkcjonalność Strony w sposób jak najbardziej przyjazny dla użytkownika;
 • lepszego zrozumienia trendów i wymagań klientów;
 • tworzenia danych, które nie umożliwiają identyfikacji osoby, do wykorzystania w celach marketingowych; oraz
 • zapewnienia usługi, która jest niezawodna, responsywna i wydajna.

Ponadto możemy korzystać z usług i sieci reklamowych stron trzecich, takich jak Google Display Network lub Google Analytics, które zbierają, monitorują i analizują Dane dziennika w celu dostarczania internetowych reklam behawioralnych, które wyświetlają Ci reklamy w imieniu ChromaScape w innych witrynach na całym Internet.  Możemy również zawierać umowy z zewnętrznymi dostawcami w celu wysyłania bezpośredniej poczty lub katalogów do klientów, którzy naszym zdaniem mogą być zainteresowani naszymi produktami lub usługami.

4. Jak udostępniane są moje dane osobowe?  Zakaz sprzedaży danych osobowych

Nie będziemy sprzedawać Twoich danych osobowych stronom trzecim, w tym zewnętrznym reklamodawcom. Istnieją jednak pewne okoliczności, w których możemy ujawniać, przekazywać lub udostępniać Twoje dane osobowe określonym stronom trzecim w celu świadczenia usług w imieniu ChromaScape. Korzystając ze Strony lub przesyłając nam swoje Dane Osobowe, wyrażasz wyraźną zgodę na udostępnianie przez nas Twoich Danych Osobowych, jak określono poniżej.

Udostępnianie danych osobowych podmiotom stowarzyszonym, następcom prawnym i agentom

W celach zgodnych z niniejszą Polityką Prywatności możemy udostępniać Twoje Dane Osobowe: 

 • nasze spółki macierzyste, spółki zależne i/lub stowarzyszone;
 • następcy, którzy uzyskują Twoje dane osobowe, jeśli sprzedajemy, łączymy, reorganizujemy, rozwiązujemy lub w podobny sposób zmieniamy naszą własność lub strukturę korporacyjną;

Udostępnianie danych za pośrednictwem mediów społecznościowych

ChromaScape utrzymuje konta w sieciach społecznościowych i zintegrowane narzędzia na Stronie, które pomagają nam wchodzić w interakcje z użytkownikiem za pośrednictwem witryn sieci społecznościowych, takich jak Facebook, LinkedIn i Instagram.  Możemy również współpracować z programistami aplikacji specjalizującymi się w handlu społecznościowym, abyś mógł się z nami łączyć, dzielić swoimi zainteresowaniami, wyrażać opinie o produktach i usługach, kupować nasze produkty i usługi oraz wzbudzać zainteresowanie naszymi produktami i usługami wśród członków Twoich sieci społecznościowych.   Korzystanie z tych zintegrowanych narzędzi umożliwia udostępnianie Danych Osobowych innym osobom lub publicznie, w zależności od ustawień określonych na stronach sieci społecznościowych. Jeśli korzystasz z funkcji serwisu społecznościowego zintegrowanych ze Stroną, możemy gromadzić lub udostępniać udostępniane przez Ciebie informacje, w tym Twoje Dane Osobowe.

Jeśli nie chcesz, abyśmy mieli dostęp do informacji o Tobie, w tym Danych Osobowych, z serwisów społecznościowych, musisz ograniczyć gromadzenie i ujawnianie danych w ustawieniach prywatności na Stronach Osób Trzecich.  Zastrzegamy sobie prawo do usunięcia Danych osobowych lub innych danych dowolnej osoby z dowolnego powodu, który według naszego wyłącznego uznania uznamy za stosowny.

Prawnie wymuszone ujawnienie danych osobowych

Możemy ujawnić Twoje Dane Osobowe, jeśli jest to wymagane przez prawo lub w naszej dobrej wierze, że takie działanie jest konieczne do:

 • wywiązania się z obowiązku prawnego;
 • ochrony naszych praw, interesów lub własności lub praw osób trzecich;
 • zapobieganiu lub badaniu możliwych wykroczeń w związku ze Stroną;
 • działania w nagłych przypadkach w celu ochrony bezpieczeństwa osobistego użytkowników Strony lub społeczeństwa; lub
 • ochrony przed odpowiedzialnością prawną.

5. Jakie są moje prawa w związku z przetwarzaniem moich danych osobowych?  Zawsze masz wybór w zakresie narzędzi, z których korzystasz, oraz informacji, które przekazujesz, abyśmy mogli dostarczać produkty i usługi, które mają rzeczywistą wartość.

W każdej chwili możesz wycofać zgodę na przetwarzanie Twoich Danych Osobowych.  Aby zrezygnować z otrzymywania wiadomości e-mail, poczty bezpośredniej, katalogów lub innych komunikatów, zadzwoń do nas pod numer +1.888.421.0010 lub wyślij wiadomość e-mail na adres marketing@chromascape.com, podając w temacie wyrażenie „Rezygnacja z ochrony prywatności” i określając co chcesz, abyśmy zrobili (na przykład Zmień moje preferencje dotyczące wysyłki).  Aby zatrzymać otrzymywaną od nas korespondencję e-mailową, możesz również postępować zgodnie z instrukcjami anulowania subskrypcji podanymi na dole naszych promocyjnych wiadomości e-mail.

Jeśli zdecydujesz się ograniczyć wykorzystanie przez nas Twoich danych osobowych, możesz nie mieć dostępu do niektórych funkcji Strony.  Jeżeli w przyszłości zmienisz swoje preferencje dotyczące prywatności, nie wpłynie to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej uprzedniej zgody.  Nie sprzedajemy Twoich Danych Osobowych, ale masz prawo zrezygnować ze sprzedaży swoich Danych Osobowych w dowolnym momencie.

Prawa do prywatności w Kalifornii

Jeśli jesteś mieszkańcem Kalifornii, masz następujące dodatkowe prawa.

Dostęp: Masz prawo uzyskać dostęp do kopii swoich danych osobowych, które przechowujemy na Twój temat, po otrzymaniu zweryfikowanego wniosku.  W szczególności mają Państwo prawo zażądać od nas informacji dotyczących sposobu, w jaki przetwarzamy określone Dane Osobowe lub kategorie Danych Osobowych, w tym:

 • kategorie danych osobowych, które zgromadziliśmy, sprzedaliśmy lub ujawniliśmy w ciągu ostatnich 12 miesięcy;
 • ragmenty danych osobowych, które zgromadziliśmy na Twój temat w ciągu ostatnich 12 miesięcy;
 • nasze cele biznesowe związane z gromadzeniem lub sprzedażą danych osobowych;
 • kategorie źródeł, z których zebraliśmy Dane Osobowe w ciągu ostatnich 12 miesięcy;
 • kategorie osób trzecich, którym sprzedaliśmy lub udostępniliśmy Dane Osobowe w ciągu ostatnich 12 miesięcy; i
 • nazwy i adresy stron trzecich, które otrzymały informacje.

Usunięcie:  Masz prawo do usunięcia swoich danych osobowych po otrzymaniu zweryfikowanego wniosku, z pewnymi wyjątkami.

Równe traktowanie: Masz prawo do równego traktowania niezależnie od tego, czy korzystasz z prawa do prywatności.

Rezygnacja:  W każdej chwili masz prawo zrezygnować ze sprzedaży swoich danych osobowych.  Obecnie nie sprzedajemy danych osobowych.

Aby skorzystać z któregokolwiek z tych praw, zadzwoń do nas pod numer +1.888.421.0010 lub wyślij wiadomość e-mail na adres marketing@chromascape.com, podając w temacie zwrot „Prośba o ochronę prywatności” i określ, co chcesz, abyśmy zrobili (np. Uzyskaj dostęp do moich danych, popraw moje dane, usuń moje dane itp.).  Zanim będziemy mogli spełnić prośbę o dostęp do Twoich danych lub ich usunięcie, musimy zweryfikować Twoją tożsamość.  Poprosimy Cię o zweryfikowanie Twojego imienia i nazwiska, adresu, adresu e-mail, numeru telefonu oraz wszelkich dodatkowych informacji, które mogą nam być potrzebne do potwierdzenia Twojej tożsamości. Jest to środek bezpieczeństwa mający na celu zapewnienie, że nie ujawnimy danych osobowych żadnej osobie, która nie jest uprawniona do ich otrzymania. Możemy również skontaktować się z Tobą, aby poprosić Cię o dodatkowe informacje w związku z Twoją prośbą, aby przyspieszyć naszą odpowiedź.

6. Czy moje dane osobowe są bezpieczne?  ChromaScape stosuje środki bezpieczeństwa, które pomagają chronić Twoje dane osobowe.  Zabezpieczamy Twoje Dane Osobowe poprzez: aktualizowanie Danych Osobowych; bezpieczne przechowywanie i niszczenie; stosowanie standardów branżowych w celu ochrony danych osobowych przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem, nieautoryzowanym dostępem i ujawnieniem, zmianą i zniszczeniem; oraz zapewnienie odpowiednich środków technicznych, takich jak szyfrowanie, w celu ochrony danych osobowych.  Na przykład, gdy zbieramy dane kart kredytowych, informacje te są szyfrowane i przesyłane do nas w bezpieczny sposób. Możesz to sprawdzić, wyszukując ikonę kłódki w pasku adresu i szukając „https” na początku adresu strony internetowej.

Chociaż używamy szyfrowania do ochrony poufnych informacji przesyłanych online, chronimy również Twoje informacje offline. Dostęp do danych osobowych mają tylko pracownicy, którzy potrzebują tych informacji do wykonania określonej pracy (na przykład rozliczenia lub obsługi klienta). Nasze serwery komputerowe są utrzymywane w bezpiecznym środowisku.

Jednak żadna sieć, serwer, baza danych, transmisja internetowa czy e-mailowa nie jest nigdy w pełni bezpieczna i wolna od błędów. W związku z tym należy zachować szczególną ostrożność przy podejmowaniu decyzji, jakie Dane Osobowe przesyła się do nas drogą elektroniczną.

7. Jak długo będą przechowywane moje dane osobowe? Możesz anulować subskrypcję wiadomości e-mail i w inny sposób ograniczyć wykorzystanie przez nas Twoich danych osobowych, kontaktując się z nami. Możemy jednak przechowywać Twoje dane osobowe przez dodatkowy okres, jaki jest dozwolony lub wymagany przez obowiązujące przepisy prawa. Nawet jeśli usuniemy Twoje Dane Osobowe, mogą one pozostać na nośnikach zapasowych lub archiwalnych przez dodatkowy okres. 

8. Jak są wykorzystywane pliki cookie? ChromaScape wykorzystuje pliki cookie do śledzenia informacji o historii przeglądania Strony.

Co to są pliki cookie?

Plik cookie to informacja, która jest umieszczana w Twojej przeglądarce internetowej lub urządzeniu, kiedy uzyskujesz dostęp do Strony i/lub korzystasz z niej lub przeglądasz reklamy.  Pliki cookie przechowują tekst i mogą być później odczytywane przez Stronę lub osoby trzecie. Pliki cookie mogą zapamiętywać informacje, do których uzyskujesz dostęp na jednej stronie internetowej, aby uprościć Twoje późniejsze interakcje z Stroną lub wykorzystać te informacje do usprawnienia transakcji na powiązanych stronach internetowych.

Do czego używane są pliki cookie?

Używamy plików cookie, aby rozpoznać Twoją przeglądarkę i Ciebie jako unikalnego gościa Strony za pomocą anonimowego unikalnego identyfikatora.  Używamy plików cookie, aby:

 • monitorować i analizować, w jaki sposób korzystasz z Strony;
 • zapamiętać Twoje preferencje, aby korzystanie z Internetu było łatwiejsze i bardziej spersonalizowane;
 • kierować ruchem na Stronie w celu efektywnego rozłożenia obciążenia Witryny na serwery; i
 • testować nowe funkcje.

Dostawcy zewnętrzni mogą łączyć informacje zbierane z naszej Strony z innymi źródłami informacji, które mogą obejmować Twoje imię i nazwisko oraz adres pocztowy, w celu ustalenia, czy możesz być zainteresowany otrzymywaniem poczty bezpośredniej lub katalogu.  Możemy wykorzystywać pliki cookie umieszczane przez strony trzecie w celu dostarczania ukierunkowanych banerów reklamowych online zarówno na Stronie, jak i poza nią.

Jak mogę zarządzać plikami cookie?

Jeśli nie chcesz, aby pliki cookie były umieszczane na Twoim komputerze, większość przeglądarek internetowych umożliwia zarządzanie plikami cookie za pomocą ustawień opcji przeglądarki internetowej.  Możesz otrzymać powiadomienie, gdy otrzymujesz nowe pliki cookie i wyłączyć lub usunąć pliki cookie. Proszę zapoznać się z sekcją pomocy swojej przeglądarki internetowej, aby dowiedzieć się, czy możesz to zrobić i jak to zrobić.

Wiele technologii stron trzecich, które umożliwiają ukierunkowaną reklamę banerową, umożliwia również rezygnację. Tacy zewnętrzni usługodawcy to Adroll, Rubicon, Google, Media Math, Perfect Audience, Quantcast, Retargeter i Yahoo! pośród innych.  Możesz kontrolować swoje preferencje bezpośrednio u każdego takiego zewnętrznego dostawcy usług lub za pomocą mechanizmu rezygnacji z wielu plików cookie Network Advertising Initiative (NAI) pod adresem: http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp.  Te rezygnacje są ważne tylko dla kombinacji komputera i przeglądarki użytej do rezygnacji. Wyczyszczenie plików cookie spowoduje usunięcie tych rezygnacji, ponieważ są one przechowywane w plikach cookie. Jeśli zrezygnujesz z zewnętrznej sieci reklamowej NAI, nie będziesz już otrzymywać reklam opartych na Twojej historii przeglądania z tej sieci. Możesz jednak nadal otrzymywać ogólne reklamy online.

Możesz dowiedzieć się więcej o plikach cookie na następujących stronach internetowych stron trzecich:

Pamiętaj, że jeśli wyłączysz, usuniesz lub odmówisz akceptacji plików cookie, możesz nie być w stanie korzystać z niektórych funkcji Strony i/lub niektóre z naszych stron mogą nie wyświetlać się poprawnie.

9. Jakich danych nie obejmuje Polityka prywatności?  Ograniczenia i wymagania niniejszej Polityki Prywatności nie mają zastosowania do: 

 • Strony osób trzecich:  Strona może zawierać łącza do innych witryn internetowych, które nie są przez nas obsługiwane ani kontrolowane („Witryny osób trzecich”).  CHROMASCAPE NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ZASADY I PRAKTYKI STOSOWANE PRZEZ STRONY OSÓB TRZECICH ANI ZA ZAWARTOŚĆ STRON OSÓB TRZECICH. Udostępniamy takie łącza wyłącznie dla wygody, a umieszczenie łącza na Stronie nie oznacza poparcia powiązanej witryny przez ChromaScape. Jeśli udostępniasz Dane Osobowe za pośrednictwem takiej Witryny Osób Trzecich, Twoje Dane Osobowe mogą być gromadzone przez stronę trzecią i kontrolowane przez politykę prywatności tej osoby trzeciej.  Sugerujemy bezpośredni kontakt z tymi witrynami w celu uzyskania informacji na temat ich zasad i praktyk dotyczących prywatności. 
 • Dane zdeidentyfikowane: Wszelkie gromadzone przez nas dane, które nie umożliwiają identyfikacji osoby, w tym między innymi Dane dziennika, nazwy domen Twojego dostawcy usług internetowych, przybliżoną lokalizację geograficzną, zapis korzystania przez Ciebie ze Strony, czas korzystania przez Ciebie oraz zbiorcze dane osobowe , ale tylko w takim zakresie, w jakim nie można ich użyć do konkretnej identyfikacji użytkownika.
 • Zagregowane dane osobowe: Wszelkie zagregowane dane osobowe, których nie można już używać do identyfikacji użytkownika, będą traktowane jako dane nieumożliwiające identyfikacji osoby w ramach niniejszej Polityki prywatności.

10. Czy gromadzone są dane osobowe dzieci?  Nie zbieramy celowo ani świadomie żadnych danych osobowych od dzieci poniżej trzynastego (13) roku życia ani nie kierujemy do nich naszych wiadomości e-mail. Dzieci poniżej trzynastego (13) roku życia nie powinny przekazywać żadnych danych osobowych za pośrednictwem Strony.  Zachęcamy rodziców i opiekunów prawnych do monitorowania korzystania z Internetu przez ich dzieci i instruujemy ich, aby nigdy nie przekazywali Danych Osobowych za pośrednictwem Strony.  Jeśli uważasz, że dziecko w wieku poniżej trzynastu (13 lat) mogło przekazać nam Dane osobowe za pośrednictwem Strony, skontaktuj się z nami pod adresem marketing@chromascape.com, a my dołożymy uzasadnionych starań, aby usunąć je ze Strony i naszych plików.

11. Międzynarodowe przepisy dotyczące prywatności.  Jeśli odwiedzasz Stronę spoza Stanów Zjednoczonych, pamiętaj, że wysyłasz informacje (w tym dane osobowe) do Stanów Zjednoczonych, gdzie znajdują się nasze serwery. Informacje te mogą być następnie przesyłane w obrębie Stanów Zjednoczonych lub wycofywane ze Stanów Zjednoczonych, w zależności od rodzaju informacji i sposobu ich przechowywania przez nas. Będziemy przechowywać i przetwarzać Twoje Dane Osobowe zgodnie z przepisami dotyczącymi prywatności w Stanach Zjednoczonych i niniejszą Polityką Prywatności. Należy pamiętać, że przepisy dotyczące prywatności w Stanach Zjednoczonych mogą nie być takie same, a w niektórych przypadkach mogą zapewniać mniejszą ochronę niż przepisy dotyczące prywatności w Twoim kraju, a podczas pobytu w Stanach Zjednoczonych dane osobowe mogą podlegać zgodnym z prawem prośbom rządu o dostęp agencje.

12. Co się stanie, jeśli zmienisz Polityka prywatności zostanie zmieniona?  Od czasu do czasu możemy wprowadzać zmiany do niniejszej Polityki prywatności.  Jeśli będziemy chcieli wykorzystać Twoje Dane Osobowe do nowego celu nieobjętego niniejszą Polityką Prywatności, dostarczymy Ci nową Politykę Prywatności wyjaśniającą to nowe wykorzystanie przed rozpoczęciem przetwarzania Twoich Danych Osobowych zgodnie z nową Polityką Prywatności i określającą odpowiednie cele i warunki przetwarzania. W przypadku istotnych zmian w niniejszej Polityce prywatności dołożymy uzasadnionych starań, aby Cię o tym powiadomić. 

13. Jak mogę rozwiązać spór dotyczący prywatności?  Jeśli masz skargę dotyczącą niniejszej Polityki prywatności lub naszych praktyk w zakresie prywatności, będziemy współpracować z Tobą, próbując rozwiązać Twoją skargę zgodnie z procedurami arbitrażowymi opisanymi w sekcji Rozstrzyganie sporów w Warunkach korzystania ze Strony.  KORZYSTAJĄC Z SERWISU LUB PRZEKAZYWAJĄC NAM SWOJE DANE OSOBOWE, KAŻDY Z NAS ZGADZA SIĘ NA ROZSTRZYGANIE SPORÓW TYLKO POZA ZBIOROWYM, INDYWIDUALNYM ARBITRAŻEM, ZAMIAST POZYWANIA W SĄDZIE (Z WYJĄTKIEM NIEKTÓRYCH MAŁYCH ROSZCZEŃ).  ZASADY ARBITRAŻU SĄ INNE.  NIE MA SĘDZIA ANI PRZYSIĘGŁYCH, PRAWA DO ODKRYCIA OGRANICZONE I PRZEGLĄD SĄ OGRANICZONE, ALE ARBITR MOŻE PRZYZNAĆ TAKIE SAME ODSZKODOWANIA I ZWROT ORAZ MUSI PRZESTRZEGAĆ TYCH SAMYCH OGRANICZEŃ OKREŚLONYCH W UMOWIE, CO SĄD.

Aby wszcząć postępowanie arbitrażowe, musisz wysłać nam zawiadomienie o swojej skardze, które zawiera pisemne oświadczenie zawierające Twoje imię i nazwisko, adres i dane kontaktowe, fakty będące podstawą Twojej skargi oraz zadośćuczynienie, o które się ubiegasz („Zawiadomienie o sporze”).  Powiadomienie o sporze należy zaadresować do:  ChromaScape LLC, 7555 E Pleasant Valley Road, Suite 100, Independence, OH 44131 i wysłane do nas listem poleconym zgodnie z opisem w sekcji Rozstrzyganie sporów w Warunkach korzystania ze Strony.  Jeśli nie osiągniemy porozumienia w celu rozwiązania Twojej skargi dotyczącej prywatności w ciągu sześćdziesięciu (60) dni od otrzymania powiadomienia o sporze, możesz rozpocząć postępowanie arbitrażowe zgodnie z sekcją Rozstrzyganie sporów w Warunkach korzystania ze Strony. 

14. Jak mogę się z wami skontaktować?

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszej Polityki prywatności,  naszychpraktyk lub kontaktów z nami, lub w celu skorzystania z jakichkolwiek praw, skontaktuj się z  nami pod adresem:

ChromaScape
7555 E Pleasant Valley Road
Suite 100
Independence, OH 44131
+1.888.421.0010
marketing@chromascape.com